Kultur i landskabet

Museets aktiviteter spreder sig langt ud over dets fire udstillingssteder. Der formidles gennem ture i landskabet, rådgivning ved bygningsrestaureringer og gennem etablering af skiltning ved for eksempel voldsteder eller i historiske bymidter.

 

Gå til Museet i landskabet