OMG - en udstilling om en enestående samling af krucifikser og middelalderens kirke

Skovlængekrucifikset

Krucifikset fra Skovlænge

 

I to nyligt renoverede rum i Stiftsmuseets bygning har Museum Lolland-Falster åbnet en ny permanent udstilling om museets helt enestående samling af krucifikser. I udstillingen OMG - en udstilling om en enestående samling af krucifikser og middelalderens kirke finder man ni tidligt gotiske korbuekrucifikser (ca. år 1300-1330), der alle har været igennem en grundig og omfangsrig konserveringsproces, som har afdækket både krucifiksernes egen historie og givet ny viden til kirkernes historie.

 

Krucifikset fra Holeby

Krucifikset fra Holeby

 

Det startede tilbage i 2006, da det daværende Lolland-Falsters Stiftsmuseum fik bevilliget midler fra ENB-puljen. ENB står for Enestående National Betydning og hørte til under den daværende Kulturarvsstyrelse, som i dag hedder Slots- og Kulturstyrelsen. Midlerne blev givet til konservering af de unikke krucifikser, og allerede kort tid efter gik det møjsommelige arbejde i gang. Konserveringen blev udført af Bevaringscenter Næstved, og det endelige resultat kan nu nydes i en helt egen udstilling med fokus på de smukke genstande og deres historie.

 

Udstillingen består af to rum, som er designet som henholdsvis et mørkt og et lyst rum. Kontrasten er valgt som et æstetisk greb for at lade genstandene komme mest muligt til udtryk. Det lyse rum er et introduktionsrum, hvor der berettes om middelalderens kirke, og hvor kirkeinventar fra museets samling har fået en fremtrædende plads.  Det mørke rum er helt mørklagt og med en særlig lyssætning, der udelukkende er dedikeret til de ni krucifikser. Der er både lagt stor vægt på den visuelt meget sanselige oplevelse af de smukke og imponerende krucifikser og på fortællingen om de enkelte krucifikser, deres udformning og håndværket bag.

 

Det lyse rum med udstillingen om kirken i middelalderen indeholder en lille eksklusiv samling af 4 helgenfigurer, som bidrager til den kulturhistoriske fortælling om af kirkens brug af træfigurer og deres betydning.

 

Desuden kan det som et kuriosum nævnes, at udstillingen derudover giver plads til resterne af en døbefont, som indtil for nyligt stod udenfor Sakskøbing kirke. En døbefont, hvori Valdemar Atterdag muligvis blev døbt.

 

Udstillingen kan ses på Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo.

 

Åbningstiderne og anden kontaktinformation

 

Book en omvisning eller et undervisningsforløb her