16. august 2019
Stiftsmuseet

Visualisering af den nye plads foran Stiftsmuseets bygning på Banegårdspladsen i Maribo. Illustration: ETN Arkitekter.

Pladsen foran Stiftsmuseet får en ansigtsløftning

Snart får handicappede lettere adgang til at besøge Stiftsmuseet og Maribo Turistbureau. Mandag den 19. august begynder arbejdet med at etablere en ny plads foran Stiftsmuseet på Banegårdspladsen i Maribo.

 

Det indebærer, at der etableres en rampe op til museets hoveddør, der skabes nye opholdsmuligheder, og pladsen foran museet får en ny belægning og nye plantebede.

 

Mens byggeriet står på, er pladsen foran museet spærret af, men det er muligt for gående at passere uden om, og der etableres alternativ adgang til museet og turistbureauet. Arbejdet kommer ikke til at berøre busserne, men taxaholdepladserne flyttes i byggeperioden.

 

Det er Museum Lolland-Falster, der er bygherre på projektet, og direktør Ulla Schaltz er glad for, at der nu kommer bedre adgangsforhold for handicappede til Stiftsmuseet og turistbureauet.

 

- Jeg glæder mig over, at museet og turistbureauet gøres mere tilgængeligt for brugerne, og flere får glæde af kulturarven, og at vi får et nyt og smukt samlingssted på Banegårdspladsen, siger Ulla Schaltz. 

 

Formand for Teknisk Udvalg i Lolland Kommune Gert Mortensen ser frem til fornyelsen af området foran museumsbygningen.

 

- Banegårdspladsen er en af Maribos centrale pladser og et af de indsatsområder, vi arbejder med i Områdefornyelsesprojektet. Lolland Kommune støtter derfor med glæde dette projekt, der fremmer tilgængeligheden for alle, giver bedre opholdsmuligheder og samtidig forskønner pladsen. Og at der nu kommer lettere adgang for alle til museet og turistkontoret er noget, Handicaprådet længe har set frem til, siger Gert Mortensen.

 

Renoveringen støttes af Områdefornyelse Maribo ved Lolland Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Tilgængelighedspuljen ved Handicaprådet i Lolland Kommune samt statens Tilgængelighedspulje. ETN Arkitekter er totalrådgiver på projektet. Efter indbudt licitation er det anlægsgartner H. Rasch & Søn, der udfører arbejdet.