07. maj 2019
Stiftsmuseet

Illustration af Leif Plith Lauritsen, Museum Lolland-Falster

Jagten på Lollands Stenalder

Onsdag d. 22. maj fortæller Bjørnar Måge, museumsinspektør og arkæolog ved Museum Lolland-Falster om Lollands Stenalder. ”Omdrejningspunktet er udgravningerne ved Rødbyhavn, som har givet os et helt enestående indblik i livet på Lollands sydkyst i stenalderen,” fortæller Bjørnar Måge. “Og denne aften kommer man helt tæt på menneskene. Lige fra istidens rensdyrjægere til de første bønder på Lollands sydkyst.”

 

Da loven om en fast forbindelse mellem Tyskland og Danmark blev vedtaget af Folketinget i 2009, blev det samtidig startskuddet til Danmarkshistoriens største stenalderudgravning. En del af det kommende anlægsarbejde kommer til at berøre et ca. 187 ha. stort kystnært areal umiddelbart øst for Rødbyhavn. Her lå Syltholmfjorden indtil 1872, hvor man efter en voldsom stormflod besluttede at bygge et dige mod Østersøen og tørlægge området.

 

Da arkæologerne fra Museum Lolland-Falster begyndte at grave i området, viste det sig, at der under de metertykke sand- og mudderaflejringer lå et forseglet stenalderlandskab. Siden 2013 har arkæologerne afdækket dette druknede land. De helt exceptionelle bevaringsforhold betyder, at vi kommer helt tæt på menneskene, deres liv og det landskab, som de levede i for mere end 5000 år siden. Fra istidens rensdyrjægere på tundrasletten til jæger-samlerne, der bosatte sig ved kysten og jagede i urskoven, til de første bønder, der for alvor begyndte at ændre og præge landskabet med marker, gårde og husdyr.

 

”Det er en fortælling om ressourceudnyttelse, jagtstrategier og transport gennem stenalderen,” fortsætter Bjørnar Måge, ”men det er først og fremmest en fortælling om mennesker. Hvordan så og forstod de deres omverden? Hvordan tænkte de? Hvor tæt kan vi komme på stenaldermennesket gennem arkæologien? Alle spørgsmål, som mit foredrag vil behandle.”

 

Hvornår: 22. maj 2019 kl. 19-21
Hvor: Maribo Stiftsmuseum, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo
Pris: 60 kr. Billetter kan købes på Billetto, i Turistinformationen i Maribo og Nykøbing. Resterende billetter sælges i døren. Der er et begrænset antal pladser, så det er først-til-mølle-princippet. 

 

N.B. Begrænset antal pladser!