Maribo får et museum

Facadetegning af Stiftsmuseet

Facadetegning af Stiftsmuseet

 

I 1879 skænkede den lokale købmand Lauritz Schrøder sin samling af oldsager og antikviteter til Maribo kommune, og byen fik dermed sit museum. Kommunen valgte i første omgang at udstille Schrøders samling på byens rådhus under navnet "Mariebo Antiqvitetssamling". Udstillingen åbnede i sommeren 1880 og havde ca. 400 genstande, men der kom hurtigt flere til, da lokalbefolkningen begyndte at donere genstande til samlingen.

 

Samlingen forblev på rådhuset frem til 1890, men allerede i begyndelsen af 1880'erne var der tale om at opføre en decideret museumsbygning til samlingen. I slutningen af 1883 gik man aktivt i gang med bygningsplanerne, og i december samme år rettede bestyrelsen for "Mariebo Antiqvitetssamling" en henvendelse til Oldnordisk Museums direktør, kammerherre J. J. A. Worsaa. Bestyrelsen ønskede hans anbefaling, da de ville danne en forening for Lolland-Falsters Stift, der skulle beskytte og værne om oldsager og andre ting af videnskabelig betydning, som fandtes i stiftet, og sørge for at det ikke forsvandt eller blev købt af samlere. Worsaa havde besøgt samlingen tidligere det år, og tøvede ikke med at give bestyrelsen sin anbefaling.

 

På baggrund heraf blev der dannet en komite, som kort efter sin stiftelse i begyndelsen af 1884 udsendte en "indbydelse til oprettelse af et museum for Lolland-Falsters Stift." Her blev befolkningen direkte opfordret til at tegne sig for et årligt bidrag eller donere et valgfrit beløb til opførelsen af en museumsbygning i Maribo.
Efter udsendelsen af invitationen gik det stærkt. Donationerne og de årlige bidrag voksede, og i foråret 1885 var det samlede bidrag af en så betydelig størrelse, at komiteen turde erhverve sig en grund til museet ved banen i Maribo.

 

Alt tegnede nu lyst, men pludseligt opstod der alvorlige problemer. Folketingets Finansudvalg havde nemlig kort før jul udtalt, at Maribo ikke var det optimale sted for et stiftsmuseum. Nykøbing F. var ifølge udvalget et langt bedre valg. Komiteen gik til modangreb og fik hurtigt vendt Finansudvalgets holdning, og planlægningen af museet gik i gang.
Der var mange forskellige bud på arkitekter, men det endte med at valget faldt på professor Ove Petersen. Han var arkitekten Bag Det kongelige Teater, og derudover havde han blandt andet stået for ombygningen af hovedbygningen til Orebygård ved Sakskøbing Fjord, og var på dette tidspunkt i gang med arbejdet med Sakskøbings nye Rådhus.
Man lagde grundstenen til muset 10. januar 1889 og hen på foråret det efterfølgende år stod bygningen klar til indflytning. Dog manglede de figurer, der ud fra tegningen skulle pryde museumsbygningens øverste gesims. Nogle af dem blev senere tilføjet, mens andre aldrig blev sat op.

 

Indvielsen af Lolland-Falsters Stiftsmuseum skete onsdag den 29. oktober 1890, og åbningen blev rosende beskrevet i flere af landets aviser.