Malerier

Illustration - Detalje af maleri

 

Museets rummer en udsøgt samlinger af portrætter for 1700-tallet, malet af periodens største kunstnere. Samlingen består hovedsageligt af portrætter af C.D.F. Reventlows familiemedlemmer og venner samt personer med relation til arbejdet med landboreformerne ca. 1784 - 1820. Portrætterne er udført af en række af tidens mest fremtrædende danske kunstnere som Jens Juel, C.A. Jensen, men også C.W. Eckersberg, H. Hansen, C.G. Kratzenstein Stub, C.A. Lorentzen, E. Paulsen og N. Wolff er repræsenteret.

 

Af interessante udenlandske malere kan nævnes J. D'Agar, H. Clio, B. Le Coffre, B. Denner, J. Hómer, J.S. Wahl, A. Kauffmann og S. Torelli. Ikke mindst de to sidste er sjældenheder på vore breddegrader. Af andre kunstgenstande kan især nævnes buster af H.W. Bissen, R. Bøgebjerg, P.L. Giannelli, L. Grossi, F.C. Krohn og B. Thorvaldsen og en del tegninger og skitser af diverse kendte kunstnere. En specialitet er en del tegninger og malerier af Reventlow's datter Louise.

 

Endelig findes der en del kobberstik, ligeledes af kendte kunstnere.

 

Museets samling af malerier er registreret i Kunst Indeks Danmarks database på internettet. Der kan du søge yderligere oplysninger om værkerne.

Grevinde Reventlow