Arkiv

Titelblad fra Forordning om Skovenes udskiftning

 

Museets arkiv rummer bl.a. C.D.F. Reventlows forstbibliotek, flere dokumenter vedrørende landboreformerne samt en række personlige arkivalier som ægteskabspagter, rejsedagbøger og kongelige patenter. En del personlige genstande som ure, stokke og afhandlinger fra C.D.F. Reventlows hånd er også at finde på museet i tilknytning til arkivet.

 

I arkivet findes desuden en større del af godsarkivet fra grevskabet Christianssæde samt en del kortmateriale over forskellige dele af grevskabet.

Regnskab

Regnskab Pederstrup 1811 - 12

Ægtepagt

C.D.F. og Frederikke Reventlows ægtepagt 1774

Skolereglementet af 1792

Christian VII's godkendelse af det skolereglement, som C.D.F. Reventlow havde udarbejdet