Pederstrup i barokken

Gammelt kort over Pederstrup

 

I 1684 blev overrentemester Peder von Brandt eneejer af Pederstrup. To år efter tilføjede han to fløje på det lille stenhus' langsider og skabte dermed en ny hovedbygning. Den nye symmetriske hovedbygning i bindingsværk, hvis fundament og omfang er styrende for det nuværende Pederstrup, indgik i et større anlæg med en ny trefløjet avlsgård og to barokakser ud i det omkringliggende landskab.

 

I den nuværende hovedbygnings kælder er indmuret et tympanon med Peder von Brandts og hans hustrus våbenskjold indhugget sammen med årstallet 1686, som formentlig oprindeligt sad over indgangsdøren.

 

Sideløbende med ombygningen udvidede Peder von Brandt også gårdens tillæggene gennem gaver fra kong Christian V og køb af jord.