Parken

Et glimt af parken

Et glimt af parken

 

Den ældste kendte have ved Pederstrup daterer sig til slutningen af 1600-tallet, da Peder von Brandt anlagde en barokhave langs alléen mod vest. Op gennem 1700-tallet udbyggedes haven. Det var dog først i 1870'erne, i forlængelse af hovedbygningens udvidelse og avlsgården blev flyttet, at den nuværende park blev anlagt efter tegninger af den tyske landskabsarkitekt F.J.C. Jürgens.

 

Jürgens plan fra 1871 tog udgangspunkt i stedets naturlige terræn omkring de to søer, som han søgte at fremhæve og markere. Med fokus på de store linjer anlagde han parken med udstrakte, blødt formede plæner, smukke udsigter og større solitære træer som ægte kastanje, platan og tyrkisk eg. Målet var at få parken til næsten ubemærket at glide ind i det omkringliggende landskab. Parkens naturlighed dækker dog over omfattende jordarbejder, landskabet måtte kuperedes flere steder ligesom søerne blev reguleret og opstemt. Arbejdet stod på i flere år, først i 1877 kunne græsset sås.

 

Trods Jürgens omfattende arbejde med parken overlevede flere ældre elementer fra den tidligere have; iskælderen, havehuset i frøkenernes have, den vestvendte allé samt de barokke sigtlinjer ud i landskabet. Igennem 1900-tallet er parken blevet reduceret ligesom søerne i dag næsten er forsvundet i rørskov og ellekrat.