Grevskabet Christianssæde

Våbenskjold

Våbenskjold

 

I 1725 erhvervedes Pederstrup af Christian Ditlev greve Reventlow, halvbroder til Frederik IVs anden hustru Anna Sophie Reventlow. I 1729 oprettedes et grevskab for slægten Reventlow af familiens lollandske besiddelser, fra 1741 benævnt grevskabet Christianssæde. Pederstrup indgik i grevskabet som en forpagtergård.

 

Først med sønnesønnen Christian Ditlev Frederik greve Reventlows tiltrædelse af grevskabet i 1775, oplevede Pederstrup en ny opblomstring.