Det genskabte Pederstrup

Pederstrup under renovering

 

Økonomiske vanskeligheder, bl.a. på grund af lensafløsningslovens effektuering, medførte, at familien Reventlow i 1930'erne måtte sælge deres lollandske besiddelser. Pederstrups avlsgård blev sammen med jorden udskilt og frasolgt, og i 1936 blev der afholdt auktion over hovedbygningens indbo.

 

I 1938 kunne 150 året for stavnsbåndets ophævelse fejres, og det blev besluttet, at Pederstrups hovedbygning skulle indrettes som museum for C.D.F. Reventlow. I den forbindelse iværksattes en tilbageførsel af hovedbygningen til C.D.F. Reventlows empirehus. Tilbageførslen, som udelukkende fokuserede på hovedbygningen, blev foretaget af arkitekt Viggo Steen Møller, der fjernede tilbygningerne og forsynede bygningen med de skarpskårne funkisinspirerede gavle og vinduespartier.

 

Ved renoveringer fra 1980 og frem videreførtes tilbageførslen af hovedbygningen, der blandt andet har fået kvaderfuget kælderen på østsiden, fået ført tandsnitsgesimsen hen over midtrisalitten samt ændret hovedtrappen til den nuværende fritrappe.