C.D.F. Reventlows hjem

Pederstrup på C.D.F. Reventlows tid

Pederstrup på C.D.F. Reventlows tid

 

C.D.F. greve Reventlows liv og virke for en reformering af det danske landbrugsland er uløseligt forbundet med Pederstrup, som han og hustruen igennem årene i København regelmæssigt drømte sig tilbage til. Efter hans afskedigelse fra sine offentlige embeder i 1813 flyttede han med sin store familie endelig til Pederstrup, som kom til at udgøre familiens hjem på Lolland.

 

I forbindelse med bosættelsen på gården ombyggede C.D.F. Reventlow den gamle hovedbygning, formentlig efter tegninger af ham selv. Med genbrug af det gamle fundament, Peder von Brandts barokke rumdisponering og med rådgivende hjælp fra hofbygmester C.F. Hansen gennemgik hovedbygningen en markant ombygning i perioden 1813-22. Samtidig kom den beskedne hovedbygning til at indgå i en større bygningsmasse af landsbymæssig karakter bestående af flere beboelseshuse og avlslænger.

 

C.D.F. Reventlow døde i 1827 og gården gik i arv til sønnen Christian Detlev greve Reventlow.