Besøg projektet

 

HERREGÅRD & LANDSKAB LOLLAND består af en fast udstilling på Reventlow-Museet Pederstrup, hvortil der er gratis adgang. Desuden er der ved de seks deltagende herregårde opsat standere, hvor det er muligt at gå på opdagelse i de særlige landskaber, der knytter sig til de enkelte herregårde.

 

Udstillingen fokuserer på herregårdslandskabets historiske udvikling gennem fotoeksempler og tekster. De er indrettet med henblik på at give publikum en introduktion til det lollandske herregårdslandskab, før turen går ud til øens 45 spændende herregårde, blandt hvilke der er adgang til flere.

 

På Reventlow-Museet Pederstrup er det herregårdslandskabet frem til slutningen af 1800-tallet, der er i fokus.

 

I tilknytning til projektet er udgivet en brochure om det lollandske herregårdslandskab, som også kan downloades her.

 

Den faste udstilling er tilgængelig i museets åbningstid og er med støtte fra Bevica Fonden indrettet med hensyntagen til gæster med nedsatte funktionsevner.

 

Udstillingen Herregård & Landskab Lolland er præmieret med Højreby Turistkreds Turismepris 2012.

God Adgangs mærkning af udstillingen på Pederstrup læs her

 

Adresse:
Reventlow-Museet Pederstrup
Pederstrupvej 124
4943 Torrig L.