Alléen

Alléen til Søllestedgård

 

Ved A.C. baron Knuths overtagelse i 1784 oplevede Søllestedgård en ny æra gennem en fornyelse af bygningsmassen og tilføjelse af et herskabeligt præg. Den nye tid for Søllestedgård lod sig bl.a. aflæse i anlæggelsen af haveaksens lange allé, der via en snorlige udhugning gennem skoven blev trukket ud i landskabet og oprindeligt tilplantet med lindetræer. Aksens herskabelige iscenesættelse blev det synlige bevis på, at Søllestedgård fra midten af 1700-tallet orienterede sig mod Abed og Tjennemarke til fordel for Søllested.

 

Søllestedgårds imponerende akse blev formentlig anlagt med tanke på, at herskab og gæster gjorde deres entré fra denne side gennem alléen og haven. En ankomst der skjulte driften og alene betonede det repræsentative og rekreative, som periodens herskabelige idealer vægtede. De symmetrisk placerede arbejder- og ledhuse i skovbrynet - som endnu ses på Originalkortet fra 1807 - bidrager yderligere til denne antagelse. At aksen skulle være et mislykket forløb på etablering af et kig fra hovedbygningen til Stokkemarke Kirke beror formentlig alene på en skrøne, idet terrænet og aksens lange stræk aldrig har gjort dette udsyn muligt.

 

Anlæggelsen af alléen vidner om, at Søllestedgård fra midten af 1780'erne igen var beboet, og at gårdens samlede anlæg i perioden blev ajourført og tilpasset den af A.C. baron Knuth ombyggede hovedbygning. Alléen og den franske lysthave, der udlagdes foran hovedbygningen, tilførte gården et opdateret udtryk og bidrog til at øge distancen mellem herskabet og tjenestefolkene. Den herskabeligt anlagte allé var ikke alene udlagt som ankomstvej. Den udfyldte også et driftsmæssigt formål, idet den via en forlængelse rundt om havens nordlige del - der i 1830'erne endnu var afgrænset med et stakit - også fungerede som hovvej, når karlene fra Søllestedgårds østlige fæstegårde skulle møde.

 

Sammen med dyrehaven rummer alléen endnu historien om 1700-tallets iscenesættelse på Søllestedgård og orienteringen mod øst. Til trods for at herregårdens primære ankomstveje i dag igen er flyttet mod vest, er den delvist nyplantede allé stadig et markant træk i nutidens landskab ved Søllestedgård.