Søllestedgård

 

Med afsæt i den lollandske sukkertradition arbejdes der for tiden på etablering af en oplevelsesbaseret sukkerproduktion i den gamle hestestald på Søllestedgård.

 

Siden herregården i 1400-tallet voksede frem af den nærliggende landsby Søllested, har Søllestedgård levet en omskiftelig tilværelse med mange handler og nye ejere. Først med familien Jørgensens ankomst i 1810 blev der skabt ro om den lille herregård, der op igennem 1800-tallet oplevede fremgang og vækst foranlediget af driftige ejere og nye afgrøder som sukkerroer.

 

Adresse:
Søllestedgård
Søllestedgårdvej 4
4920 Søllested
Tlf. 54 94 11 47

 

Rapport

 

Linkknap _sollestedgaard

6 Herregårde
Knuthenlund
Pederstrup
Frederiksdal
Knuthenborg
Lungholm