Arbejderhuse

Arbejderhus i gule sten

 

De tidligste spor efter arbejderhuse ved Lungholm findes ved hovedgårdsjordens grænser. Pugerup Hus, Tågerup Hus og Lungholm Huse - der er indtegnet på Originalkortet fra 1807 - har formentlig deres udspring i en række ledvogterhuse, hvori gårdens tidligst tilknyttede arbejdskraft boede. I Folketællingen fra 1801 nævnes kun et af husene under Lungholm,"… Taugerup Huseet",hvori ledvogter og husmand Peder Pedersen boede, der formentlig foruden at vogte overgangen til hovedgårdsjorderne også gik til hånde på gården. 49 år senere nævnes i Folketællingen fra 1850 fem huse under Lungholm hvor bl.a. gartneren og fire daglejerfamilier boede. Det voksende antal arbejderhuse under hovedgården skal ses i forlængelse af afviklingen af hoveriet omkring 1850, der medførte opførsel af … tvende familiehuse til tjenesteshuse…" som det nævnes i forpagtningskontrakten i 1852 til gårdens nye arbejdskraft. I Folketællingen fra 1860 gennemgås fire huse i Lungholm Mark, hvori tre dagelejerfamilier og undergartneren boede, mens gartneren residerede i en selvstændig gartnerbolig i haven.

 

Antallet af underliggende huse på Lungholm lå tilsyneladende fast i perioden 1850-90. I 1875 omtales de to arbejderhuse i Lungholm Mark igen som"I Marken sydøst for Gaarden findes tvende Arbeiderboliger, opført af Egebindingsværk", hver hus indrettet til to familier, ligesom gartnerboligen ligeledes omtales - også opført i bindingsværk. I taksationsforretningen fra 1892 var gartnerens bolig blevet udvidet med vin- og blomsterbakker samt en mur omkring en del af gartneriet. De to arbejderhuse i marken omtales endnu, nu benævnt henholdsvis Østre og Vestre Bjernæshus, ligesom der var kommet et hus til ved Olstrup Kirke, hvori der er indrettet en mindre bolig samt nogle værelser til præsten. I Tågerup nævnes nu også asylet - opført i 1854 i et arkitektonisk formsprog i overensstemmelse ved hovedbygningen på Lungholm af midler fra baronen og distriktets fattigkasse - der husede syv beboere, mens taksationsforretningen kun nævner en beboer i den Bertouch-Lehnske stiftelse i Rødby - oprettet i 1847 som aftægtsbolig for baroniets afgående skolelærer eller deres enker.

 

Det relativt begrænsede antal huse kan ikke alene have rummet hovedgårdens samlede arbejdskraft. De 29 udlejningshuse, som omtales i taksationen fra 1895, har formentlig også huset arbejdskraft tilknyttet gården.

 

De endnu eksisterende huse rundt om Lungholm daterer sig fra 1890'erne og frem til ca. 1910. Det lille rødstenshus med stråtag ved indgangen til parken fra Højbygårdvej blev rejst efter tegninger af arkitekt Glahn omkring 1895. Forud for opførslen af"… et hus for tjeneren paa Lungholm"havde arkitekten i januar 1894 sendt baroniet tre forslag til husets udseende som der kunne vælges imellem og valget faldt på forslag nr. 1, der var 300 kr. billigere end de to andre udkast. Mens de tidligere arbejderhuse - der alene husede daglejere og undergartnere - havde været opført i bindingsværk uden større arkitektoniske overvejelser, blev de nyopførte funktionærhuse fra 1890'erne - der var opført som bolig for baronens særlige personale og placeret umiddelbart op til gården - udført efter tegninger af tiden anerkendte arkitekter eller baroniet selv. De tilkomne funktionærhuse er således også et vidnesbyrd om den voksende herskabelige levevis, der udfoldede sig i hovedbygningen i perioden. Efter Poul Abraham baron Bertouch-Lehn overtagelse af baroniet i 1905 skete der en yderligere udbygning af Lungholms funktionærhuse ved opførsel af tre nye huse umiddelbart øst for hovedindkørslen i 1907-08, hvoraf"Fasanjægerboligen"skulle være udført efter tegninger af baronessen selv.

 

Efter opførslen af Tågerup polakkaserne i 1911 stilnede opførelsen af nye arbejder- og funktionærboliger af. I 1927 blev antallet af arbejderhuse til avlsgården opgjort til fem, mens der til selve Lungholm hørte seks huse, en godsinspektørbolig, et beboelseshus - formentlig polakkasernen - og to skovfogedboliger til. Efter Anden Verdenskrig kom et par enkelte huse ved avlsgården til andre huse som gartnerboligen blev nedrevet.