Tjørnehækkene

De karakteristiske tjørnehække

 

Langs vejene på Knuthenlunds jorder ses endnu rester af den sidste større faste hegning på gården, der blev etableret, efter at den i 1913 blev frasolgt grevskabet til familien Hovmand-Hansen. De nu formklippede tjørnebuske blev oprindeligt plantet i et tættere hækforløb med henblik på at skabe en uigennemtrængelig barriere mellem vejene og gårdens marker. Mellem tjørnebuskene blev der til tider sat hegn og lægter til styring af væksten. Tjørnehækkene blev med 7-10 års mellemrum beskåret for at holde en tæt og lav vækst på hækforløbene.

 

Tjørnebuskene lægger sig op ad en gængs praksis på Lolland og ses ved flere af øens herregårde. På grevskabet Knuthenborg blev herregårdsskellene fra midten af 1800-tallet tilplantet med tjørn eller krat som erstatning for pile og popler, der ødelagde drænrør og krævede langt mere vedligehold. Den relativt sene tilplantning på Knuthenlund skal formentlig ses som udtryk for den ny praksis i driften af gården, som kom til ved ejerskiftet i 1913.

 

Tjørnehækkene er igennem årene blev reduceret til formklippede buske, der i dag udgør et af Knuthenlunds særkender i landskabet.