Arbejderhusene

Arbejderhus med bindgingsværk og lysegul kalkning

 

De karakteristiske arbejderhuse, som bl.a. ligger ved alléens begyndelse i Maglemer, på Hasagervej og i Bandholm, er senere tilkomne fra begyndelsen af 1900-tallet og vidner om, at der løbende frem til midten af det 20. århundrede iværksattes nye byggeprogrammer på Knuthenborg. De tidligste arbejderhuse er placeret langs Skibevejen og daterer sig formentlig tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Disse bygninger - der var bygget til flere familier - skiller sig ikke mærkbart ud fra periodens gængse arbejderhuse, som de bl.a. ses i Halsted.

 

Det arkitektoniske greb om grevskabets arbejderhuse blev rigtig tydelig i midten af 1800-tallet, især efter at arkitekt F. V. Tvede begyndte at slå stregerne til Knuthenborgs bygningsmasse fra 1870 og frem. Det gjaldt i første omgang primært de nyopførte embedsboliger, som eksempelvis enkelte skovfogedhuse og fiskerhuse, der via et ensartet præg gjorde grevskabets ejerskab til disse huse synligt. I det 20. århundrede videreførte arkitekterne Hjalmar Kjær, Einar Ørnsholt og senere arkitekt Gerhard Rønne dette arbejde, der nu også fokuserede på almindelige arbejderhuse, og viste derigennem deres forskelligartede fortolkninger af Knuthenborgs omgivelser, ofte ensrettet via dekorationer som våbenskjolde og monogrammer eller via farveholdningen. Placeringen af de senere tilkomne huse - især efter 1900 - vidner desuden om den udvikling, som grevskabet indledte i 1800-tallet med et voksende fokus på hovedsædets umiddelbare nærområder i Hunseby og Bandholm. Opførslen af disse huse lægger sig således i forlængelse af den udvikling, som også Karen Knuths Friboliger repræsenterer.

 

Efter frasalget af grevskabets fæstegods i 1845 blev arbejdskraften på grevskabets forpagtergårde i stigende grad pålagt landarbejdere, der for en stor dels vedkommende boede på gårdene eller i egne husmandssteder umiddelbart op ad disse. Således havde grevskabets forpagtergårde endnu omkring 1900 ingen eller ganske få arbejderhuse tilknyttet.

 

Knuthenborg har fastholdt en stor del af arbejderhusene, der endnu via en ensartet farveholdning og vedligeholdelse tydeliggør Knuthenborgs tilstedeværelse i områderne umiddelbart uden for murene.