Stensgård

Sepiabillede Stensgård

 

Som vidnesbyrd om Dons' videreførelse af Paasches godsslagtning på Frederiksdal ligger parcelgården Stensgård endnu på herregårdens sydlige del. På Asserstrup havde Dons i 1790'erne ligeledes etableret en parcelgård Mariebjerg, der som Stensgård optog en del af de tidligere herregårdsmarker.

 

I 1803 solgte Dons til Simon Hoff Clausen en parcel af Frederiksdals jorder samt otte huse i Tårs. Der var ikke nogen bygninger på jorden ved overdragelsen, men med i købet havde Clausen fået en del af Frederiksdals avlsbygninger, som blev nedtaget og flyttet til den nye gård. Således er det endnu muligt i dag af få et indtryk af Frederiksdals bygningsmasse i 1700-tallet på Stensgård, hvor dele af den gamle forpagterbolig endnu indgår i stuehuset.

 

Clausen navngav i første omgang sin nyerhvervede gård Laurentzesminde, men navnet blev hurtigt ændret til Stensgård, som det også er noteret efterfølgende på Originalkortet fra 1808. Navnet er hentet fra takseringsskriftet fra 1682, hvor Frederiksdals sydlige jorde kaldtes Steengaardsmarken. En navngivning der sandsynligvis daterer sig tilbage til familien Steensens ejerskab af gården fra 1552 til 1688.

 

Stensgård blev igennem 1800-tallet drevet som en selvstændig ejendom, før den i 1890 igen forenedes en kort stund med Frederiksdal under familien le Maire. I dag er gården igen selvstændig og har siden 2007 været en del af et større driftsfællesskab med Frederiksdal, Nøjsomhed og Sophiedal.