Dyrehaven

Gammelt kort over Frederiksdal

 

Allerede på Originalkortet fra 1808 over jorden på Frederiksdal ses, at et stykke af skoven øst for gården var udlagt til dyrehave.

 

Som en del af 1700-tallets iscenesættelse blev der rundt på de danske herregårde oprettet dyrehaver. Dyrehaver opstod ud fra et ønske om manifestering af de herskabelige jagtprivilegier, som adskilte herregårdens ejere fra fæste- og selvejerbønderne. Vildtkød var desuden en populær spise i tiden, som man ønskede let adgang til, især i 1700-tallet hvor kvægebestanden i lange perioder var præget af kvægpest. En stabil og sikker levering af vildtkød har formentlig være den primære årsag til anlæggelsen af dyrehaven ved Frederiksdal, der var så relativt lille, at den formentlig ikke dannede rammen om store jagter. De udsatte dådyr var i den type anlæg ofte meget tamme og kunne desuden kun opnå en lille vægt grundet havens begrænsede størrelse.

 

Dyrehaven var på Frederiksdal, som på mange andre steder, indgrøftet. Mellem dyrehaven og hestehaven - som i dag også er inddraget i parken, og som formentlig i 1700-tallet var udlagt til græsningsareal for gårdens heste - fandtes det endnu eksisterende engdrag, hvor dyrene har kunnet finde vand. Dyrehaven på Frederiksdal er formentlig nedlagt under Paasche og Dons og underlagt almindelige skovdrift. Af spor i haven i dag er primært resterne af jordvolde og grøfter langs skovbrynene bevaret mens den jagtstjerne, som fremgår på det Lave Målebordsblad fra 1928-45, ikke er synlig i skoven og muligvis aldrig har været etableret.