Udskibningshavne

Udskibningshavne _orebygaard2

Udskibningshavnen Oreby med Orebygård i baggrunden

 

Herregårdene var i 1700-tallet fritaget fra kravet om handel gennem de lokale købstæder. De store gårde kunne dermed opnå langt gunstigere priser på deres egne varer via handel med blandt andet udenlandske købmænd, der direkte opsøgte herregårdene. Til frustration for de lokale købstæder blev der anlagt udskibningssteder ved flere herregårde langs Lollands kyster, som eksempelvis ved Korsnakke nord for Frederiksdal.

 

De fleste udskibningssteder forblev ubebyggede igennem 1700-tallet, og mange mindre udskibningssteder forsvandt i begyndelsen af 1800-tallet, i takt med at behovet for udbyggede havne opstod. 1800-tallets voksende kornsalg til de udenlandske markeder stillede krav til udskibningsstederne, som kun de store herregårdes havne som Bandholm under Knuthenborg kunne imødekomme. Bandholm blev således stærkt udbygget i 1840'erne og forsynet med en købstadslignende bebyggelse, store pakhuse, industri og skibsværft initieret af Knuthenborg. På lignende vis anlagde Orebygård og Berritsgård i 1860'erne Guldborg Havn med henblik på udskibning af tømmer.

10 temaer
Alléer
Arbejderhuse
Forpagtergårde
Gravlunde
Hospitaler og friboliger
Hovveje
Kirker
Oldtidshøje
De storslåede vidder