Oldtidshøje

Oldtidshoeje _knuthenborg

Oldtidshøje ved Svanevig under Knuthenborg

 

I det sene 1700-tals romantiske haver blev mindesmærker og historiske monumenter i stor stil udlagt for at tale til sindet og vække erindringen om og andægtigheden overfor den heroiske fortid. Ikke kun inden for havernes skærmende hegn satte romantikkens begejstring for oldtiden sig spor i naturen. Også rundt på herregårdsmarkerne medførte periodens begejstring for fortiden, at mange oldtidshøje og jættestuer blev omgærdet med en hidtil uset opmærksomhed.

 

Mens fortidens spor i stor stil blev fjernet i fæstebøndernes marker med landboreformernes rationelle omstrukturering af det danske landbrugsland, blev de gamle fortidslevn bevaret og udforsket i herregårdenes produktionslandskab. På Pederstrup blev flere høje udgravet under C.D.F. greve Reventlows opsyn i årtierne omkring 1800, blandt andet Kong Svends Høj, ligesom det også var tilfældet med Glentehøj i Ravnsborg Bakker, som herskabet på Halsted Kloster efterfølgende lod møblere til udflugtsmål.

 

Med 1800-tallets begejstring for historie blev herregårdenes opmærksomhed på fortidsminderne øget og på en lang række herregårde som Engestofte, Lungholm og Ålholm etableredes oldtidssamlinger. Fortidsminderne blev ikke længere tolket ind i et romantisk natursyn, men blev udlagt som vidnesbyrd om de store gårdes ælde, der sammen med de historicistiske byggeprogrammer og en voksende fokusering på en herskabelig levevis blev benyttet til at legitimere herregårdenes historiske berettigelse.

 

Ved Knuthenborg, Fuglsang og Pederstrup kan sammenhængen mellem oldtidshøjene og herregårdene endnu tydeligt opleves. 

10 temaer
Alléer
Arbejderhuse
Forpagtergårde
Gravlunde
Hospitaler og friboliger
Hovveje
Kirker
Udskibningshavne
De storslåede vidder