Hovveje

Hovvejej _havlokkegaard

Hovvej ved Havløkkegård

 

Bønderne var i århundreder forpligtet til at yde hoveri på herregårdsmarkerne nogle dage om ugen, eller når herregårdene sendte bud.

 

Hoveriet har fået ry for at tillade, at godsejerne drev rovdrift på fæstebondens arbejdskraft, men et for udtalt brug af hoveri var ikke en holdbar løsning for herregårdene, da det medførte, at bonden ikke have mulighed for at dyrke sin fæstejord optimalt. Det kunne betyde, at fæstebonden ikke kunne erlægge sin skatteindbetaling, hvis det skete, var godsejeren ifølge loven forpligtet til at betale beløbet.

 

I begyndelsen af 1770'erne fastsatte de første herregårde avlingshoveriet, som var det hoveri, der omfattede markarbejde og spredning af gødning. Den anden del af hoveriet som blandt andet bestod af transport af varer samt grøftegravning og hegning, var endnu ikke fastsat. Fastsættelsen af avlingshoveriet medførte, at hoveriet blev mindre fleksibelt for godsejeren. Til gengæld blev hovveje anlagt for at effektivisere hoveriet og dermed maksimere produktionen, da vejen til og fra herregården blev hurtigere både for fæstebønderne, og når herregårdens produkter skulle transporteres til fx udskibningshavne eller til den nærmeste købstad.

 

Indkørselsvejene på Knuthenlund er i dag tilplantet med kuppelformede tjørnehække, som giver dem et allélignende karakter. Vejene blev imidlertid ikke anlagt som alléer, men som hovveje, ad hvilke herregården kunne trække bønderne ind fra de omkringliggende landsbyer: Saltvig, Blans og Stokkemarke. På Frederiksdal og Søllestedgård var en af hovvejene udlagt i havealléen. Vejen var i begge tilfælde anlagt på havesiden af hovedbygningen. Dog var vejen lagt uden om selve haven, som var forbeholdt herskabet. Vejen gik i stedet bag om avlsbygningerne og ind på gårdspladsen.

 

I dag ses endnu et spor i landskabet, som vidner om hoveriet, da flere veje nær herregårdene har navne, hvori hovvej indgår, blandt andet Saltvig Hovvej ved Knuthenlund og Hovmarksvej ved Frederiksdal.

10 temaer
Alléer
Arbejderhuse
Forpagtergårde
Gravlunde
Hospitaler og friboliger
Kirker
Oldtidshøje
Udskibningshavne
De storslåede vidder