Gravlunde

Gravlunde _pederstrup

Theophiliskoven ved Pederstrup

 

I århundreder havde rigets ledende mænd og deres hustruer eneret på at blive begravet inde i kirkerne enten under kirkegulvet eller - for ekstra betaling - under gulvet omkring alteret. Det sidste hvilested var med til at tegne et billede af den afdøde for eftertiden. I middelalderens Danmark var kirken en stor magtfaktor, så at blive begravet i de store domkirker eller landsbykirker symboliserede en magtfuld person. Desuden var den religiøse tro en uomtvistelig del af livet, og også derfor var begravelsespladserne i kirken i høj kurs, da det gav mulighed for en hurtigere vej til Himmeriget.

 

De indendørs gravpladser gav mange lugtgener, og pladsen blev med tiden også begrænset. Forbuddet mod indendørs gravpladser i kirkerne fra 1805 blev startskuddet til oprettelsen af en lang række gravlunde på de lollandske herregårde. Tanken om at lade sig begrave i naturen lå i forlængelse af det sene 1700-tals romantiske natursværmeri og troen på menneskets særlige pagt med den besjælede natur.

 

I ophøjet distance på afstand af kirkegården og i naturskønne områder blev herskabernes gravlunde udlagt. Ofte i en skovbeplantning i herregårdenes dyrehaver eller med smukke udsigter til søer og marker, som det var tilfældet med Reventlow-slægtens gravplads i Theophiliskoven, anlagt i 1815. Skovens skyggende kroner ledsagedes mange gange af stedsegrøn beplantning af tax, efeu eller rododendroner, der med henvisning til evigheden fortættede stemningen ved gravene.

 

Igennem 1800-tallet fastholdtes traditionerne med gravlunde, og igennem tiden kom der nye gravpladser til som i Søllestedgård Dyrehave omkring århundredeskiftet. Romantikken trådte i baggrunden og blev erstattet af en markering af herskabernes samhørighed med herregårdene. Gravlundene blev forsynet med større gravsten, der i kombination med anlæggelse af lystanlæg om gravene tydeligt henledte de besøgendes opmærksomhed på herskabets ejerskab over området.

10 temaer
Alléer
Arbejderhuse
Forpagtergårde
Hospitaler og friboliger
Hovveje
Kirker
Oldtidshøje
Udskibningshavne
De storslåede vidder