Forpagtergårde

Forpagtergaarde _hasagergaard

Hasager under Knuthenborg

 

I årtierne omkring 1700 påbegyndte flere lollandske herregårde oprettelsen af forpagtergårde. Ved nedlæggelse af landsbyer og inddragelse af uopdyrkede overdrevsområder blev forpagtergårde anlagt med henblik på at mindske den fysiske afstand mellem fæstegårdene og herregården. Forpagtergårdene blev dermed et mellemled mellem godsejeren og fæstebonden og bevirkede, at det herskabelige liv blev skilt ud fra produktionen. Herskabet levede i stigende grad fjernt fra deres undergivne. Forpagtergårdene var blevet driftsenheder, hvor produktionen foregik.

 

Forpagtergårdene Skelstofte under Pederstrup og Ørbygård under Halsted Kloster er begge gode eksempler på 1700-tallets forpagtergårde. Skelstofte blev oprettet i 1680'erne og kom i familiens Reventlows eje i 1725, hvor den lagde jord til oprettelsen af grevskabet Christianssæde, oprettet 1729. Ørbygård oprettedes i 1721 som forpagtergård under baroniet Juellinge, hvor Halsted Kloster var hovedsæde.

 

Fra 1800-tallet ændrede styringen af forpagtergårdene sig markant. Fra at have haft rimeligt frie tøjler med hensyn til blandt andet hvilke afgrøder, som skulle dyrkes hvor og hvordan, blev strenge regler udstukket fra herregårdens side. Fra 1800-tallet er bevaret fastlagte driftsplaner og skrappe instruktioner for vedligeholdelse af bygningsmassen, som giver et indblik i rammerne for forpagterens hverdag. Styringen kan ikke blot ses som udtryk for et administrativt greb, men også som en del af den voksende manifestering af herregårdene i landskabet.

 

Hasagergård og Havløkkegård under Knuthenborg er fine eksempler på 1800-tallets stramt styrede forpagtergårde. Havløkkegård var oprindelig en mindre herregård. Omkring 1870 blev den nuværende hovedbygning opført af arkitekten Frederik Vilhelm Tvede. Hovedbygningen var en del af en større ensretningsproces på hele grevskabet, som skulle give alle de Knuthenborgske forpagtergårde et ens udtryk. Hasagergård fra 1910, som ligger ved alléen, der fører op til Knuthenborg, har et meget herskabeligt udtryk og vidner samtidig om det til tider herskabelige liv på forpagtergårdene. 

10 temaer
Alléer
Arbejderhuse
Gravlunde
Hospitaler og friboliger
Hovveje
Kirker
Oldtidshøje
Udskibningshavne
De storslåede vidder