Arbejderhuse

Arbejderhuse _rudbjerggaard

Arbejderhuse på Rudbjerggård

 

I takt med at herregårdene i 1800-tallet afhændede deres fæstegårde og husmandssteder, blev det nødvendigt at opføre huse til det voksende antal arbejds- og tjenestefolk, som knyttedes til gårdene. Det stigende antal huse ved herregårdene blev i anden halvdel af 1800-tallet kraftigt forøget, og nye funktionærhuse kom til, blandt andet chauffør- og køkkenkarlsboligen på Knuthenborg, opført i 1910'erne.

 

Fra i begyndelsen af århundredet at have haft et uanseligt udtryk blev arbejderhusene i midten af 1800-tallet en central del af den synlige manifestering af herregårdene i landskabet. Husene fik tilført et ensartet arkitektonisk udtryk og en ens farveholdning, som det blandt andet skete på Krenkerup i 1870'erne med de gule murstenshuse, der udstillede herregårdenes udstrækning og dominans over deres jorder.

 

Det smukke stræk af orangerøde arbejder- og funktionærhuse langs Maribovej ved Halsted Kloster er et af de tidligste vidnesbyrd på Lolland om det voksende antal funktionærboliger, der kom til på herregårdene i 1800-tallet. Ved opførelsen var husene kalket på traditionel vis over stok og sten. I begyndelsen af 1900 blev stokværket trukket op med sort, og i 1940erne blev den orangerøde, som udspringer fra familien Vinds gule slægtsfarve, tilført. Husene giver et fint indblik i, hvilke arbejdsfunktioner der var at varetage på en større herregård i midten og slutningen af 1800-tallet. På den ene side af vejen findes både gartner- og kuskebolig samt en smedje. På vejen, ved selve klosteret, ligger den tidligere inspektørbolig, der nu bruges til godskontor.

 

Arbejderboligerne på Knuthenborg var og er, som ved Halsted Kloster, placeret forholdsvis tæt ved hovedvejen eller tæt på hovedbygningen. Ved indkørslen til alléen fra Maglemer findes i dag to mindre stråtækte huse. De gulkalkede huse er placeret, så det tydeligt markerer indgangen til Knuthenborgs hovedgårdsmarker.
På Knuthenlund havde man en tradition for at huse sine karle på gården op i 1900-tallet. I tiden omkring 1940 opførtes imidlertid tre arbejderhuse, som endnu ses ved indkørselen til gården.

10 temaer
Alléer
Forpagtergårde
Gravlunde
Hospitaler og friboliger
Hovveje
Kirker
Oldtidshøje
Udskibningshavne
De storslåede vidder