Tusindkunstneren

Tegning - vandretur i parken

 

C.D.F. Reventlow var først og fremmest statsmand og godsejer. Her fik han afløb for sine alsidige talenter som embedsmand, politiker, administrator, landbruger og forstmand. Ved siden af dyrkede han dog også andre interesser og færdigheder. Eksempelvis var han i besiddelse af stor teknisk indsigt, han syslede som ung med billedkunsten og tegnede i 1770'erne hovedtrappen til sin bolig på herregården Aalstrup.

 

C.D.F. Reventlow var også virksom som amatørarkæolog og udgravede flere gravhøje på egne jorder. Det er nok karakteristisk for ham, at han interesserede sig for så godt som alt, og at han både kunne og ville sætte sit præg på stort og småt omkring sig.

 

Når han omkring år 1800 erhvervede et udpræget specialmøbel som dette engelske tegnebord, er det et udtryk for, at han beskæftigede sig seriøst med tegnekunsten. Bordet er et raffineret møbel, hvis plade kan reguleres op og ned i både for- og bagside. Man har måske lov at forestille sig, at C.D.F. Reventlow som nybagt pensionist i 1813 selv har bakset med at tegne ombygningen af det gamle Pederstrup ved dette bord. Hofbygmester C.F. Hansen blev nok spurgt til råds undervejs, men det prunkløse - og for Hansen atypiske - hus tyder på, at greven var sin egen arkitekt.

 

Bord med indstilleligt tegnelad

Bord med indstilleligt tegnelad.
Elm. Bordets højde 74,2 cm, bredde 67,3 cm og længde 99 cm.
Inventar-nr. 43 a og b