Reformatoren

Detalje med en kalkun - fra dekoration af porcelænskrus Cdf _reformator

 

C.D.F. Reventlows politiske program bestod af tre hovedelementer, der imidlertid hang nøje sammen. Det drejede sig om reformer af landbruget, af bøndernes økonomiske, sociale og retlige stilling samt bondestandens uddannelse. Målet var frihed og ejendom for bonden. Disse mål forfulgte han med et intenst lovarbejde fra 1780'erne og frem til 1814. I denne periode indførtes bl.a. stavnsbåndets ophævelse, arvefæste, afløsning af hoveriet, udskiftning af jorderne og udflytning af gårdene samt forbedring af skolevæsenet.

 

På sin egne godser praktiserede C.D.F. Reventlow disse tanker længe før, de blev udmøntet i love. Inden for sit eget grevskab "regerede han som en konge", der så at sige tog lovgivningen i egen hånd. På skoleområdet var han mere vidtgående end den lovgivning, der siden blev gældende for det øvrige land. Denne holdning til grevskabets egne "indbyggere" kom også til udtryk ved hans præmiering af skoleungdommen for udvist flid og bønderne for deres gode resultater med bedriften.

 

Et eksempel på en sådan opmuntring er dette porcelæns-krus, der i 1791 blev givet "Rasmus Busk for hans skiønne kalkunske Høns". Motiverne på krusets dekoration og det forgyldte sølvlåg fortæller, hvad det drejer sig om. Man kan ikke være i tvivl om, at Rasmus Busk har været stolt af grevens kostbare præmie, som sikkert har indtaget hæderspladsen i bondens stue.

 

Porcelænskrus med sølvlåg

Porcelænskrus med sølvlåg.
Fremstillet på Den kongelige Porcelainsfabrik 1791.
Højde 19,5 cm. I låget Københavnermærke 1791 samt utydeligt mesterstempel JB, JP eller J R.
Inventar-nr. 306