Herremanden

Tegning af Pederstrup med omgivelser

 

C.D.F. Reventlows far, lensgreve Christian Ditlev Reventlow (1710-75), var en af Danmarks allerstørste godsejere. Han døde 1775, og hans ældste søn - den senere statsminister - arvede hovedparten: de fem lollandske godser Christianssæde, Aalstrup, Lungholm, Pederstrup og Skelstofte. Tilsammen var disse ejendomme en af de største besiddelser på Lolland med ca. 2.500 "indbyggere". Der var kun en håndfuld godsejere i Danmark, som ejede mere jord end C.D.F. Reventlow. De yngre brødre Johan Ludvig og Conrad fik henholdsvis baroniet Brahetrolleborg på Fyn og grevskabet Reventlow på godset Sandbjerg i Sønderjylland.

 

I 1700-tallet var landbruget Danmarks altoverskyggende erhverv. Det var domineret af stordrift på ca. 700 godser. Herremandens hovedgårdsjord var skattefri, og størsteparten blev dyrket af hoveripligtige fæstebønder. Fæstebonden måtte - udover en engangsafgift ved overtagelsen - betale en årlig afgift (landgilde) og yde pligtarbejde (hoveri) for herremanden. Alle marker, både landsbyens jorder og hovmarkerne, var opdelt i smalle jordstrimler. Den enkelte bonde havde således sin "egen" jord og sin hoveripligt på hovedgården spredt i mange små bidder. Det skyldtes ønsket om at fordele jorden og opgaverne retfærdigt.

 

Dette dekorative kort over Christianssæde er målt og tegnet af C.C. Gercken i 1775 - ved C.D.F. Reventlows overtagelse af grevskabet. Omtrent i midten ses den rektangulære hovedbygning, isoleret fra ladegårdskompleksets symmetrisk anbragte bygninger. I forlængelse af hovedbygningen ligger den fransk inspirerede barokhave. I midteraksen fører en lang allé ud i landskabet. Omkring denne kerne udfolder hovmarkerne sig med de karakteristiske smalle, nummererede jordstrimler sammen med eng, skov og veje.

 

I sin helhed formidler kortet et indtryk af datidens typiske store hovedgård med herresædet, omfangsrige jordbesiddelser og udnyttelsen af hoverisystemet. Der skulle kun gå få år, før landboreformerne ændrede dette landskabsbillede på Christianssæde og i landets øvrige godsområder - ikke mindst med Reventlow som foregangsmand.

 

Kort over grevskabet Christianssædes hovmarker

Kort over grevskabet Christianssædes hovmarker.
Målt og tegnet af C.C. Gercken 1775.
Pen, tusch og vandfarve på papir, 86,3 x 95,5 cm.
Inventar-nr. 92