Bygherren

Tegning af Pederstrup

 

C.D.F. Reventlow forholdt sig kritisk til Frederik VI's udenrigspolitik og økonomiske politik, der førte til krig mod England og statsbankerot. I stigende grad kom han således til at fjerne sig fra magtens centrum, og i 1813 blev han omsider afskediget fra sine daglige pligter, mens han beholdt de mere prestigebetonede, men tomme embeder. Nu trak den 65-årige C.D.F. Reventlow sig tilbage til sine godser på Lolland for at indlede en ny fase i sit liv. Han valgte at tilbringe sit otium på den lille herregård Pederstrup. Kun i årets tre koldeste vintermåneder boede han i det store hus på Christianssæde.

 

Sandsynligvis efter egne tegninger lod han Pederstrups hovedbygning i bindingsværk fra 1686 ombygge med genbrug af de gamle fundamenter. Udstrækning, form og rumdisposition var givet af det ældre hus. Den nye bygning, der først stod helt færdig 1822, er i forhold til tidens herregårdsarkitektur og bygherrens status ganske enkel og beskeden uden overflødig pynt. Dette strenge, næsten asketiske udtryk svarede godt til hans livsholdning og spartanske levevis.

 

Efter C.D.F. Reventlows død i 1827 fandt hans søn og arving, Christian Ditlev greve Reventlow (1775-1851), husets hovedtrappe alt for beskeden, og han erstattede derfor i 1843 faderens enkle trappe (som ses på koppen) med den nuværende meget store og tunge trappe. Sønnesønnen, Ferdinand greve Reventlow (1803-75), gik langt videre. I 1858 lod han ved arkitekt Ferdinand Meldahl Pederstrup ombygge med to sidefløje og store tårne, så det kom til at ligne et romantisk fransk slot.

 

Da man i 1938 forberedte et museum for C.D.F. Reventlow på Pederstrup, faldt det naturligt at genskabe det simple hus, som han i sin tid havde opført. Nu "befriedes" bygningen for tårne og anden pynt og ser i dag ud som på statsministerens tid. Sønnens pompøse trappe blev fjernet i 2001 og erstattet af en trappe lig Reventlows eget design.

 

Kop med prospekt af Pederstrup

Kop med prospekt af Pederstrup. Kongelig Porcelain.
Malet af Wilhelm Kock 1843 efter akvarel af J.O. Rawert fra 1820.
14 cm høj. 
Inventar nr. 296