Vålse, Valnæs og Resle Strand

Indledning

Sammenligner man de ældste kort over Falster med moderne, opdager man, at ca. en fjerdedel af det landskab, vi kender i dag, er inddæmmede områder. I området omkring Vålse finder man da også både den store inddæmmede Vålse Vig øst for Vålse og den lidt mindre Myggetvig vest for landsbyen.

 

 

Vålse Vig

Vålse Vig ligger i dag som en stor flad slette mellem Vålse og Nr. Vedby, men før inddæmningen, der skete i 2. halvdel af 1800-tallet, gik vigen helt ind til Kippinge Kirke, som altså lå ved strandkanten. Den dybe vig ydede god beskyttelse for skibene, og ved vigen anlagdes i middelalderen en borg, Egenseborg østfor landsbyen Egense, hvilket fortæller om vigens betydning i kampen mellem danskere og vendere om magten i Østersøen.

 

Den nemme adgang til Kippinge Kirke gennem Vålse Vig havde også betydning for den store søgning, der var til helligkilden ved kirken. Kildemarkederne i Kippinge i middelalderen formodes at blandt de største i Danmark på den tid. I dag kan man stadigt tydeligt fornemme vigens kystlinier i landskabet, specielt fra Bjergvej mellem Kippinge og Nr. Vedby. Vejen løber langs den gamle kystlinie mod øst.

 

 

Vålse skatten

I foråret 1835 stødte fæstegaardsmand Jørgen Jørgensen fra Vålse ved pløjning på et bronzekar, der i vikingetiden var gravet ned lige under jordoverfladen. Jørgen Jørgensen bemærkede ikke karret med det samme, så ploven fik fat i karret, og indholdet væltede ud. Han lagde dog mærke til, at der vist var et eller andet , men det var først ved harvningen af marken, at han blev klar over, at de fundne genstande var af sølv. Stedet blev derefter grundigt undersøgt og alt, hvad der blev fundet, blev omhyggeligt opsamlet.

 

Jørgen Jørgensen henvendte sig til den daværende sognepræst Rosen, der sørgede for, at fundet, Vålse skatten, kom til Nationalmuseet i København. Vålse skatten er et af Danmarks allerfornemste skattefund fra vikingetiden med en samlet vægt på 61/2 kg. Vålse skatten er nedlagt lige før år 1000.

 

Skatten er et typisk brudsølvs-depotfund; en skat bestående af betalingsmidler, der er henlagt eller gemt af en viking med genoptagelse for øje. Hovedparten af skatten bestod af sølvbarrer og mønter foruden brudsølv, dvs. sølvsmykker, der var brækket itu for at blive brugt som betalingsmiddel efter vægt. Vålse-skatten indeholder stort set alle de former for sølvringe, man kender fra andre danske skattefund. Dertil kommer helt unikke smykker, der er yderst sjældne herhjemme, f.eks. vendiske spidsovale sølvblikplader.

 

Vikingetidens vidt forgrenede handelsforbindelsen afspejles gennem skatten; der er russiske, vendiske, norske, svenske og tyske genstande, der afspejler samhandelsområdet i Østersøen, men der er også genstande fra Bøhmen, England, Frankerriget og så langt væk fra som Bagdad.

 

 

Interaktivt kort med udvalgte steder, der er værd at se nærmere på. Du kan zoome ind og klikke på punkterne, for at læse mere om hvert enkelt.