Toreby

Indledning

Når man kører ad landevejen mellem Nykøbing F. og Sakskøbing, tegner landsbyen Toreby sig markant i landskabet med byens store, nærmest massive kirke og den røde centralskole som vartegn. Landsbyen er i dag et typisk eksempel på den danske landsby i det 21. århundrede. De mange små erhvervsdrivende er væk, et par nye større virksomheder er kommet til. Men byen rummer stadig en lang række spor af menneskers aktivitet i tidligere perioder. Første gang Toreby nævnes i de skriftlige kilder er i 1231. Her er navnet Thoræby. Sognet har gennem tiden været knyttet til godserne Ålholm, Rosenlund, Fuglsang og Priorskov og er præget af store skovarealer og beliggenheden langs Guldborgsund.

 

 

Vejforteby

Toreby er en typisk vejforteby. ”Forten” var det fællesareal, der lå mellem husene, heraf ordet fortov. I dag ligger Toreby parallelt med den stærke trafik på den ny omfartsvej fra 1990’erne, Sakskøbingvej. Tidligere gik landevejstrafikken mellem Lolland og Falster gennem selve landsbyen. Først ad Gl. Landevej, som er den oprindelige øst-vestgående landevej, senere blev Torebyvej anlagt med overføringen over den nu nedlagte jernbanelinie ud for Stock-Holmsvej.

 

 

Udskiftningen af Toreby

Overgangen fra mange, små, spredte marker til samlede jordarealer for den enkelte gård, skete forholdsvis tidligt, nemlig i 1775. Som så mange andre danske landsbyer havde Toreby frem til de sidste årtier af 1900-tallet en del mindre erhvervsdrivende, som det fremgår af denne liste over erhvervsdrivende og virksomheder i 1923:1 skolelærer, 1 jordmoder, sygekasse, telefonstation, 1 bager, 1 barber, 1 bødker, brugsforening, 1 fotograf, 1 gartner, 1 handelsmand, 1 hjulmand, 1 kreaturhandler, 1 maler, 4 murere, 1 møller, 2 sadelmagere, 2 skomagere, 1 skrædder, 1 slagter, 3 smede, 3 snedkere, 1 stenhugger, 1 træskomand, 1 tømrer, 1 urmager, 1 vognmand, mejeri, savværk, maskinfabrik og cykelhandel.

 

 

Interaktivt kort med udvalgte steder, der er værd at se nærmere på. Du kan zoome ind og klikke på punkterne, for at læse mere om hvert enkelt.