Marielyst Bøtø

Indledning

Marielyst er i dag kendt som et af Danmarks større og mest attraktive ferieområder. Men går vi blot 100 år tilbage, var området et ganske andet. Stedet var da kendt som Bøtø, der betyder ”den fladvandede bugts ø". Som navnet fortæller, var Bøtø oprindeligt en af tre øer, der gradvist var opstået ved sandaflejringer langs Sydfalsters højderyg, som istidens gletschere dannede for ca. 10.000 år siden. De sandede øer kunne ikke give megen afgrøde, og blev derfor gennem århundreder primært brugt til græsning.

 

En særlig historie, der knytter sig til Bøtø, fortæller om de 11 hollændere, der i 1500-tallet bosatte sig på Bøtø og levede af at dyrke grøntsager og producere mælkeprodukter, som de leverede til slottet i Nykøbing.

 

 

Bøtø Nor

I 1860 dannede den lokale godsejer og landbrugspioner, Edward Tesdorpf, et interessentselskab, der havde til formål at afvande den 5000 tdr. land store indsø Bøtø Nor. Der blev bygget 18 km diger langs Sydfalsters Østersøkyst, der blev gravet afvandingskanaler, og i Marrebæk blev det store projekts hjerte, pumpestationen, anlagt.

 

Det hele blev ødelagt af den katastrofale stormflod den 13. november 1872, hvor Østersøen gennembrød de nye diger og oversvømmede og tilsandede det inddæmmede nor. Selv om der blev ydet en massiv genopbygningsindsats, havde virkningerne af stormfloden sat sit præg årtier herefter.

 

En af konsekvenserne af denne naturkatastrofe blev ”grundlæggelsen” af Marielyst som rekreativt ferieområde for 100 år siden.

 

 

Et væddemål, der gav gevinst

Perioden efter den store stormflod i 1872 og helt op til omkring 1900 var for gårdejere på Bøtø præget af strenge tider, der medførte en række tvangsauktioner. En af de advokater, der forestod tvangsauktionerne, var den lokale Frederik Graae.

 

Under sit arbejde fik han ideen til at skabe et feriested, som han kendte det fra Skagen og Fanø. Han fik etableret et mindre aktieselskab, som købte den gældsramte gård ”Marielyst”, der 28. juli 1906 blev åbnet som den første sommerpension, Marielyst Østersøbad. Det skabte international opmærksomhed og havde til følge, at Graae fik kontakt med en tysk redaktør, hvis avis havde udskrevet en arkitektkonkurrence om sommerhuse.

 

Graae mente, at de tyske sommerhuse var for dyre og væddede med redaktøren om, at det kunne han gøre billigere. Som resultat af dette væddemål blev Marielysts tre første sommerhuse, Tannhäuser, Kitzwalde og Troldtøj bygget. De tre huse eksisterer den dag i dag og repræsenterer hver for sig sin fortolkning af veneration for det oprindelige.

 

Med Graaes initiativer fulgte en stadig udstykning af området til sommerhusgrunde, og handlende og håndværkere flyttede til området, der i dag rummer både feriecenter, hoteller og mere end 5000 sommerhuse.

 

 

Interaktivt kort med udvalgte steder, der er værd at se nærmere på. Du kan zoome ind og klikke på punkterne, for at læse mere om hvert enkelt.