Fribrødre Å ved Stubbekøbing

Oprindelse

Smeltevandet fra den sidste indlandsis efterlod for ca. 10.000 år siden en tunnelformet dal med en tilhørende ås på tværs af Nordfalster. I bunden af dalen løber Fribrødre Å.

 

Et sagn fortæller at to brødre var dømt til døden for mord. De kunne slippe fri for straf ved at dræbe en lindorm, der huserede i dalen syd for Stubbekøbing. Lindormen blev dræbt og slog i sin dødskamp et slag med halen, der skabte Fribrødre Åens krumme løb. Dalen fik herefter navn efter de frie brødre: Fribrødre dalen. Sandsynligvis er ordet Fribrødre en fordanskning “Pribrodje” af det slaviske udtryk, der betyder “ved vadestedet”. Stubbekøbing er beliggende ved Fribrødre åens udmunding i Grønsund.

 

Skibsfart og fiskeri har spillet en stor rolle for byen. Byens nøjagtige alder er ukendt. Allerede i 1000-tallet var der opsamlingssted for flåden syd for den nuværende by. Kirken er fra 1100-tallet og allerede i 1282 havde byen kontakter til Wismar syd for Østersøen. De ældste bevarede købstadsrettigheder er fra 1354. Det middelalderlige gadeforløb er bevaret med parallelle gader langs Grønsund. Handelsgaderne er indbyrdes forbundet med stræder, der også forbinder havn og torv.

 

 

Snekkerne

Ordet snekke kendes fra blandt andet de islandske sagaer, hvor det blev brugt om ledingsskibe, dvs. de skibe som et bestemt herred eller skibslag skulle udruste og bemande på kongens befaling.

 

I dansk går ordet snekke af brug i løbet af middelalderen. Det har kun overlevet, hvor det indgik i en del af et stednavn som f.eks. Snekkebjerg eller Snekkersten. Danske stednavne, som indeholder ordet snekke, må derfor antages at være dannet i vikingetiden eller den tidlige middelalder, mens snekke endnu var et levende ord i sproget.

 

 

Fribrødre fundstedet - fredet område i privateje.

Fribrødre fundstedet blev fredet i 2005 og offentligheden er fremover sikret adgang til stedet gennem Guldborgsund Museums offentligt annoncerede årlige ture til stedet. På andre tidspunkter skal den private ejer kontaktes med henblik på eventuel adgang til fundstedet.

 

 

Interaktivt kort med udvalgte steder, der er værd at se nærmere på. Du kan zoome ind og klikke på punkterne, for at læse mere om hvert enkelt.