Østerbro

Indledning

Frem til 1880’erne var det store område, der i dag er Nykøbing F.’s østlige bydel, landbrugsjord. Kun langs Grønsundsvej var der lidt spredt bebyggelse. Men med stiftelsen af ”Sukkerfabriken Nykøbing” i 1884 og af ”Lolland-Falsters Andels-Svineslagteri” i 1889 gik startskuddet til byens ekspansion mod øst.

 

 

Sukkerfabrikken

Hovedkraften bag ”Sukkerfabriken Nykøbing” var etatsråd Edward Tesdorpf. Det store industrianlæg blev lagt på grunden øst for den nye jernbanelinie og tæt på Guldborgsund. Fabrikken kunne altså gøre brug af både jernbanetransport og af pramme, der bragte roerne ind fra hele Falster. Sukkerfabrikken står som et vartegn for bydelen, og for alle nykøbingensere er duften fra sukkerfabrikkens produktion i roekampagnens vintermåneder et fast element i årets gang.

 

 

Slagteriet

”Lolland-Falsters Andels-Svineslagteri” havde fra starten 500 andelshavere. Slagteriet byggedes på en grund i den nordlige ende af Søvej, hvor det voksede til et anseeligt industrianlæg, der i de sidste år af dets levetid var nået op på en produktion af en halv million slagtesvin og op til 500 ansatte.

 

Slagteriet blev lukket i 1989 som følge af omstrukturering inden for Steff Houlberg, der samlede alle svineslagtninger i Ringsted. Siden er bygningerne revet ned, og på grunden er der i dag boliger og en daginstitution. De to store industrier betød, at der blev behov for boliger til medarbejderne og for handlende og håndværkere. År for år voksede bydelen mod øst, og købmænd, slagtere, manufakturhandlende og en lang række håndværksvirksomheder startede virksomhed på Østerbro.

 

 

Den lille by

I midten af 1800-tallet var Nykøbing F. en lille by med små huse og ca. 4000 indbyggere, der hovedsageligt levede af håndværk og handel. Byens udstrækning var også en helt anden, afgrænset mod nord af Tingsted Å, mod øst af skovene Vesterskoven og Lindeskoven, mod vest af det smalle Guldborgsund og mod syd af resterne af det voldanlæg, der blev anlagt i midten af 1600-tallet. 

 

 

Voldanlægget

Voldanlægget, der i dag stort set kun kan kendes i terrænet ved forløbet af Voldgade, blev anlagt i forbindelse med svenskekrigene 1643-45, men blev gennem de følgende århundreder langsomt sløjfet og i 1860 var der kun nogle få rester tilbage. Det mest markante spor var bastionen, der lå, hvor Højbroen i dag forbinder det gamle Nykøbing med Østerbro. Turen gennem Østerbro giver en oplevelse af den store ekspansion, byen har gennemgået de seneste hundrede år.

 


Interaktivt kort med udvalgte steder, der er værd at se nærmere på. Du kan zoome ind og klikke på punkterne, for at læse mere om hvert enkelt.