Museumssamarbejdet i Udkantspuljen

Landskabsbillede. Stubmark med kirke i baggrunden

 

Der er en række udkantsproblematikker, der synes relevante for et kommende forskningsprojekt mellem flere af landets "Udkantsmuseer". I projektet vil det være relevant at undersøge begrebet "udkanten" i et historisk perspektiv. Samtidig er det relevant at se på de 16 "udkantskommuner", som den danske landdistriktsredegørelse fra 2009 har udpeget. Hvordan er deres individuelle situation, fællestræk og forskelligheder?

 

Museerne er vidne til mange lokale forandringsprocesser, og der er derfor et presserende behov for at kunne forholde sig aktivt og systematisk til disse forandringer gennem en målrettet og koordineret forskningsindsats på landsplan. Museum Lolland-Falster samarbejder i den forbindelse med Vesthimmerlands Museum, Lemvig Museum og Museet for Thy og Vester Hanherred samt Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet i et museumsnetværk om udkantsproblematikken i et forarbejde om at etablere et forskningsprojekt, der skal afdække de massive forandringsprocesser, der foregår i landets yderområder såvel på det fysiske som også på det mentale plan. I forarbejdet arrangerer parterne en række seminarer omkring temaet "udkanten". Samarbejdet har fået midler af Kulturstyrelsen.

 

Læs mere om samarbejdet i artiklen Tværmusealt samarbejde i Udkantspuljen.