Skolelukninger i Guldborgsund Kommune

Illustration - fire hænder lukket sammen i guldstol

 

"Det er ikke sikkert, det var den eneste rigtige skole for mine børn, MEN det var den eneste rigtige skole for Guldborg"

 

Da Guldborgsund Kommune i 2011 nedlagde fem af kommunens skoler valgte Museum Lolland-Falster i forbindelse med skolelukningerne at indsamle genstande samt interviewe lærere, forældre og skoleledere fra tre af disse skoler nemlig Brydebjergskolen i Øster Ulslev, Toreby Skole i Toreby samt Guldborgland Skole i Guldborg.

 

Forælder og frugtavler i Guldborg

Lars Skou Hansen er frugtavler i Guldborg. Han er 52 år og er far til 2 piger i alderen 12 og 14 år, som begge har gået på Guldborgland Skole, ligesom han selv også har gået på Guldborgland Skole. Kendskabet til skolen og hans engagement i skolen er stort. Bl.a. har Lars i en årrække været med i skolebestyrelsen på Guldborgland Skole.

 

Lokal skole giver tryghed

Både Lars og hans familie har været vældig tilfredse med Guldborgland Skole og han beklager lukningen af skolen. En lille skole giver større tryghed for især de mindre børn, bl.a. fordi der er færre elever i klassen, hvilket Lars mener, giver mulighed for en bedre kontakt mellem elev og lærer. Lars Hansen har hele vejen igennem været tilfreds med skolens pædagogik og faglige niveau.

 

Guldborgland Skole

Guldborgland Skole er en af de fem skoler, der blev nedlagt i 2011.

 

Lukningen af Guldborgland Skole

Den umiddelbare reaktion på lukningen af Guldborgland skole var vrede. Vrede fordi skolen for få år siden var blevet gennemgribende renoveret for 11 millioner kr. Alene af den grund nærede Lars og de øvrige forældre samt skolens personale et spinkelt håb om, at Guldborgland Skole ikke blev lukket. Men den blev som bekendt lukket i sommeren 2011.

 

Lars Hansens blev vred, vred på politikerne, som tillod sig at bruge hans skattekroner til ingen verdens nytte. 11 millioner kroner brugt til renovering af en skole for derefter blot at lukke den. Men intet hjalp, hverken læserbreve eller henvendelse til politikerne.

 

Der blev også gjort forsøg på at etablere en privatskole: "Guldborg Private Friskole", men der var ikke elevtilslutning nok, så det økonomisk kunne løbe rundt. Mange ildsjæle kæmpede i den tid for at bevare Guldborgland Skole som en privatskole, men projektet lykkedes ikke.

 

Guldborgland Skole er nu historie - lukket og tom.

 

Betydningen for lokalsamfundet

"Måske skulle man have kæmpet endnu hårdere for at bevare den," siger Lars. I stedet vil Guldborgland Skole nu blive husket som en skole, hvor eleverne trivedes, havde tryghed og nærhed, tæt voksenkontakt og nære kammerater. Rent personligt har han i sin tid i skolebestyrelsen oplevet, at de der flyttede til området, vægtede lokalmiljøet meget højt. Alternativt havde de nok valgt at bo et andet sted, hvor der også var en lokal skole. "Det gør jo, at det er lidt ærgerligt, når man så lukker skolen." Lars mener, at en kort afstand til skolen er vigtig for dem, der har små børn mens, "[…] dem der har børn, der er nærmest teenageårene, der tror jeg ikke, man tænker helt så meget over det, om børnene skal have 10 km til skole eller med bus, det er mere et valg om at bo på landet eller ej."

 

Børn på landet får færre muligheder

"Det betyder utrolig meget for lokalsamfundet, at man har sådan et samlingscenter, hvor der er rigtig mange mennesker, der mødes, fordi det er man nødt til, for ens børn går i skole, og det giver en række aktiviteter, og vi har en virkelig god lokal idrætsforening, som har haft mange aktiviteter deroppe [på skolen/hallen] også, […]. Nu skal de til Sakskøbing, og hvis de vil være til noget bagefter, så skal de hentes eller tage bussen hjem, og hvis lille Peter, der er 8-9 år, er lidt usikker og må tage bussen hjem, så kan det bare ikke lade sig gøre. Det betyder, at børn på landet endnu en gang er afskåret fra at deltage i de muligheder, som børn i byen har.", udtaler Lars Hansen.

 

Den nye skolestruktur

Lars Skou Hansen er én af de mange mennesker, der blev personligt berørt af skolelukningerne. Museets undersøgelse af skolelukningerne viser, at de personer, som museet snakkede med, samlet set var bekymret for lokalsamfundets videre fremtid og dets tiltrækningsværdi på nye tilflyttere. Konklusionen på undersøgelsen viser, at personalet på skolerne og eleverne i løbet af en årrække vil tilpasse sig den nye skolestruktur, men hvordan fremtiden for den lokale købmand og lokalsamfundet vil forme sig i løbet af de næste år vil vise sig.