Landsbyer på kanten

Illustration til Landsbyer på kanten

 

I 2016 udarbejdede Museum Lolland-Falster undersøgelser af to landsbyer – henholdsvis Guldborg i Guldborgsund kommune og Dannemare i Lolland kommune. Undersøgelserne, der er udmundet i to rapporter, fokuserede på landsbyernes tilstand i dag samt de seneste årtiers udvikling. Rapporterne er kommet i stand gennem arkivstudier, fysisk kortlægning af landsbyerne i 2016 og spørgeskemaundersøgelser i den lokale Dagli’Brugs.

 

Rapporterne for Guldborg og Dannemare indgår i et større samarbejdsprojekt, som en gruppe museer igangsatte i 2015 med henblik på at kortlægge forandringsprocesserne i provinsens mere eller mindre udviklingstruede landsbyer og deres fysiske og mentale rum efter 1970. Hvert af de syv deltagende museer i samarbejdet har udarbejdet to undersøgelser af landsbyer i deres område. Projektet løb fra 1. august 2015 til 30. september 2016 og er, foruden de 14 rapporter, udmundet i en metodemanual for museers arbejde med kortlægning af den fysiske kulturarv.

 

Det samlede projekt har modtaget midler fra Slots- og Kulturstyrelsen, og Museet for Thy og Vester Hanherred har fungeret som projektholder.