Farøbroerne fejrer 30 års fødselsdag

Farøbroen indvies af Dronning Margrethe og trafikminister Arne Melchior. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster.

Farøbroen blev i 1985 indviet af Dronning Margrethe og trafikminister Arne Melchior. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster.

 

I 1985 blev Farøbroerne indviet af DronningMargrethe. Det var landets hidtil største broprojekt og desuden Danmarks første skråstagsbro. De første konkrete tiltag om forbindelsen kom i 1963 sammen med vedtagelsen af Fugleflugtsforbindelsen. Overordnet set drejede broprojektet sig om at sørge for aflastning af den gamle Storstrømsbro og etablering af ny motorvejsforbindelse sydover - som et ben i det store motorvejs H, der skulle bringe trafikanter rundt i hele landet fra nord til syd og fra øst til vest.

 

Foto fra opførelsen af broen, hvor spændet i midten endnu ikke er lukket

Midt på spænder broen over 290 meter. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster.

 

Der havde i planprocessen været mange forslag på bordet med hensyn til placeringen af broen og det tilhørende vejnet. Skulle broen erstatte den gamle Storstrømsbro eller blot aflaste den? Ønskede man de nye motorvejsanlæg tæt på byområder, hvor folk i forvejen kørte, eller kunne det bedre svare sig at lægge nye motorvejsnet som egnsudviklende elementer i mere tyndt besatte områder? Kunne man tillade sig at planlægge en vejføring med 6-7 km omvej på strækningen København-Rødby ved at lade forbindelsen gå over Farø? Eller ville det i virkeligheden være nok bare at udvide den gamle Storstrømsbro ved at tilføje den "vinger"?

 

Sidstnævnte løsning med "vingerne" blev nedstemt i 1978, og to år senere gav Folketinget sin tilslutning til et nyt lovforslag om anlæggelse af en ny forbindelse over Storstrømmen med linjeføring over Farø. På det tidspunkt var der allerede brugt op mod 200 millioner kr. til forundersøgelser og jordarbejder. Nogle regionale hensyn blev afgørende i den sidste beslutningsfase. Dels var det vigtigt at bistå den region, der i årevis havde ladet al fysisk planlægning tage afsæt i det forventede anlæg, og dels havde det vist sig, at selve brodragerne kunne laves i stål på Nakskov Skibsværft, hvilket var en meget eftertragtet opgave for værftet og egnen.

 

Foto af skib under Farøbroen

Farøbroen har en gennemsejlingshøjde på 26 meter. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster.

 

Farøbroen blev vedtaget som en forbindelse i to led, en lavbro fra Sjælland til Farø på 1,5 km og en højbro fra Farø til Falster på 1,7 km. Anlæggelsen blev udfordret af krævende jordbundsforhold, hvor en række af pillerne skulle funderes på op mod 40 meter lange stålpæle. Højbroen er en såkaldt skråstagsbro med pyloner, der rager 96 meter opover vandspejlet.

 

Farøbroen bærer en 4-sporet motorvej, der årligt benyttes af knap 4 millioner bilister. 30-års jubilæet fejres bl.a. ved afholdelsen af et stort broløb.

 

Litteratur og links:

Historien bag Farøbroerne. Jens Rørbech, Politica, 1986

Vejdirektoratet