Registreringer af bevaringsværdige kulturmiljøer

Foto af husrække

 

Kulturmiljøer er håndgribelige spor i landskabet efter menneskers aktiviteter. De kan bestå af alt fra huse og industriområder til landsbyer og havne.

Kulturmiljøerne fortæller historien om samfundets udvikling, og om lokale identiteter og kulturhistoriske træk. Herunder kan du finde beskrivelser af et udvalg af Lolland-Falsters mange kulturmiljøer.

 

 

24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt
I det tidligere Storstrøms Amt blev der kort før den kommunale strukturreform trådte i kraft udpeget eksempler på bevaringsværdige kulturmiljøer i hver af de gamle kommuner i amtet.

 

 

Landsbykataloget
Landsbykataloget - Kulturmiljøer i Lolland Kommune udkom første gang i 2007. Nu kan du læse om Lollands mange kulturhistoriske perler i en ny revideret digital udgave.

 

 

Kulturmiljøer på Lolland
Der arbejdes i øjeblikket på en registrant over landsbyer og herregårde i Lolland Kommune, som snart vil være at finde på denne side. Herunder finder du enkelte eksempler på Lollands bevaringsværdige kulturmiljøer:

 

 

Kulturmiljøer på Falster
Der blev i perioden 2000-2003 udgivet kulturmiljøregistranter over de fire tidligere Falster-kommuner med registreringer og beskrivelser af de mest bevaringsværdige kulturmiljøer på Falster.
Registreringen af hvert enkelt kulturmiljø rummer en kortfattet historisk beskrivelse, en beskrivelse af kulturmiljøets enkeltelementer, afgrænsning af kulturmiljøet og en sårbarhedsvurdering.

 

 

 

Rådhuse på Lolland-Falster
Danske savværker
Herregård & Landskab Lolland