Hvordan laver man en dansker?

Illustration - grafik: Velkommen

 

Debatten om indvandring er langt fra ny. Gennem århundreders Danmarkshistorie er grupper af arbejdere inviteret til Danmark som arbejdskraft. De er blevet mødt med forskellige vilkår, love og regler. De har medbragt forskellige traditioner og påvirket Danmark på forskellig måde. Alligevel er det de samme udfordringer, der går igen gennem historien; sprog, bolig, arbejdsforhold, opholdstilladelse, familie, religion. Historien tilbyder os svar på nogle af de spørgsmål, vi stiller i dag.

 

Tre historiske indvandrergrupper i Danmark

I forskningsprojektet 'Velkommen Her?' er der stillet skarpt på nogle af de udfordringer og beslutninger, der både er en del af vores fortid og vores nutid. Projektet er et samarbejde mellem Immigrantmuseet, Museum Amager, Museum Lolland-Falster og Dragør Lokalarkiv.

 

Projektet tager udgangspunkt i tre konkrete historiske indvandrergrupper, nemlig den hollandske indvandring til Amager i 1500-tallet, indvandringen af polske landarbejdere fra 1890erne og indvandringen af fremmedarbejdere i 1960erne og 70erne. På baggrund af tre forskellige og dog parallelle integrationsforløb, sætter projektet samtidens debat i perspektiv. Resultaterne af undersøgelsen er mundet ud i undervisningsmateriale i form af en hjemmeside, et historisk "dilemma-spil", kildemateriale og en blog. Undervisningsmaterialet er tænkt til brug i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne til fagene dansk, historie og samfundsfag.

 

Find materialet her

En polsk pige fortæller