Den usynlige region

Kort over Femernbæltregionen med en ellipse, der forbinder Hamborg og København

 

Projekt om dannelsen af en grænseoverskridende region omkring Femern Bælt.
Projektet analyserede regional integration i Europa med case i den opstående Femern Bælt Region, som hovedsageligt er baseret på etableringen af Femern Bælt-tunnelen. Derudover findes der kun få fællesnævnere. Dermed forekom projektet med at skabe en fælles grænseoverskridende region og med at opnå grænseoverskridende integration som en stor udfordring for regionens aktører. Projektet spurgte om, hvad der kan forstås som "Femern Bælt-regionen", hvordan denne region bliver til en objektiv realitet, når der kun er få fællesnævnere tilstede, og hvordan regionens aktører agerer og interagerer på den bagrund.

 

Projektet tog udgangspunkt i teorierne om socialkonstruktivisme, new regionalism og network governance. Empirisk fokuserede forskningsprojektet på en række beslutningstagere inden for den lokale og regionale offentlige administration. Metodisk baseredes projektet på semistrukturerede interviews med 32 aktører i regionen, som blev gennemført i perioden fra 2009 til 2015.