Lov og orden

Tegning af afstraffelse og tortur, bøddel, hjul og stejle.

I middelalderen var afstraffelser offentlige. De skulle vække afsky og virke til skræk og advarsel.

 

Ved middelalderens begyndelse havde Danmark et rejsekongedømme, hvilket betød, at kongen, havde boliger rundt om i landet - og gerne nær eller i købstæderne. På Lolland-Falster er Ålholm ved Nysted den bedst bevarede af disse kongsborge, men også Nykøbing Slot på Falster og voldstedet Ravnsborg på Lolland, blev bygget på dette tidspunkt.

 

Når kongen ikke var til stede i købstaden blev hans myndighed udøvet af byfogeden. Det var byfogeden, der bl.a. inddrog skatter og præsiderede i byretten. Udover byfogeden bestod bystyret af én eller to borgmestre i spidsen for et byråd.

 

Købstæderne var fredlyste og havde egne byretter. En fredlysning var givet af kongen, og betød, at købstaden havde sine egne regler - ofte bestod de i strengere straffe til lovbrydere. Mens landområderne var omfattet af de såkaldte 'landskabslove', havde købstæderne således særlige regelsæt med flere bestemmelser, som sagtens kunne adskille sig en hel del fra landskabslovene.

 

Hvis en forbryder blev grebet på fersk gerning, var der ingen tvivl om, at han var skyldig, og fogeden kunne straks idømme ham/hende en passende straf. Hvis ikke skulle man igennem en form for retssag. I middelalderen gjorde man ikke brug af vidner og advokater. I stedet skulle den anklagede sværge på sin uskyld, og derudover få 11 ansete mænd til at sværge på den anklagedes troværdighed.

 

Byens bøddel

Blev man dømt, kunne man være uheldig at stifte bekendtskab med byens bøddel. I løbet af middelalderen fik de fleste af landets købstæder tilknyttet en mestermand eller bøddel, der stod for afstraffelsen af byens forbrydere. Bødlen varetog henrettelserne, men også pisk og anden koporlige straffe. Sommetider tog bødlen sig også af de dømte, mens de var fængslet. Det var som regel ganske godt betalt at være byens bøddel, og som en del af gagen fik man gerne et ordentligt hus, som dog oftest lå i byens udkant. Man betalte dog også en høj pris. Selvom bødlen varetog en vigtig funktion i købstaden, var han og hans familie dog ildeset. Ingen ærlig mand ville være nabo til dem, og det var i det hele taget forbundet med stor skam at have kontakt med ham i dagligdagen.