Klosterruinen i Maribo

Maribo Domkirke

Maribo Domkirke blev opført som en del af birgittinerklosteret i 1400-tallet.

 

Ved Søndersø i Maribo blev et birgittinerkloster med tilhørende kirke opført i 1400-tallet. Klosteret er der desværre ikke meget tilbage af, hvorimod den imponerende kirke stadig ligger ned til søen.

 

Klosteret blev fra begyndelsen anlagt som et dobbeltkloster. Det vil sige, at der levede både munke og nonner. Kønnene var dog stærkt adskilt: de to klostre lå henholdsvis nord og syd for kirken. I dag ses udelukkende resterne af nonnernes kloster, mens der ingen synlige spor er efter munkenes.

 

Ved reformationen i 1536 blev størstedelen af de danske klostre opløst, men klosteret i Maribo fortsatte som en katolsk stiftelse i omkring 20 år. Den sidste præsteviede munk forlod klosteret i 1551.

 

I 1556 blev klosteret omdannet til et adeligt jomfrukloster, hvilket bestod indtil 1621. Herefter blev bygningerne, og de rige ejendomsbesiddelser, skænket til det nyoprettede Sorø Akademi. I mellemtiden var klosterkirken overgået til at være bykirke, da Maribos egens landsbykirke nedbrændte i 1596.

 

Siden 1621 har kirken undergået mange store forandringer. I perioder er den forfaldet, men også talrige restaureringer og ombygninger har sat sine mere eller mindre vellykkede præg. De oprindelige grundplanstegninger er desværre gået tabt. Alligevel blev det i 1890'erne besluttet, kirken skulle føres tilbage til sin oprindelige, middelalderlige form. Kirken står derfor idag som et bud på, hvordan den kan have set ud, da den blev opført som klosterkirke i 1400-tallet.

 

Middelalder _kloster _2

Christians d. IV's datter Leonora Christina flyttede ind i klosteret efter løsladelsen fra Blåtårn i 1685.

 

Prinsessen i klosteret

Maribo Klosters nok mest berømte beboer var Christian d. 4's datter Leonora Christina. Prinsessen, som var gift med landsforræderen Corfitz Ulfeldt, sad som fange i Blåtårn på Københavns Slot i 28 år. I 1685 blev hun løsladt, og flyttede kort efter ind i det gamle kloster i Maribo. Her boede indtil sin død i 1698, hvorefter hun blev begravet i klosterkirken. Kort tid efter gravlæggelsen blev hendes lig dog fjernet, formentlig af en søn, der begravede hende et ukendt sted. Krypten med hendes kiste, kan dog stadig ses i kirken.

 

Klosterruin sikres

Lolland-Falster sikrer ruinen i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen i Maribo