Bønnet Voldsted

Ruinerne ved Bønnet

Ruinerne ved Bønnet stammer fra 1500-tallet.

 

Bønnet voldsted på Østfalster, er et kvadratisk voldsted med en dyb grav. Banken måler 70x45 m. Der er stadig ruiner efter bygninger, blandt andet er der fundet en 'hemmelighed' (et WC) og et ildsted. Der er dog ikke foretaget arkæologiske undersøgelser på stedet. Teglstensbygningen måler 19x11 meter. Der er ligeledes fundet rester af en brolægning på bankens nordlige del.

 

Voldstedet nævnes første gang i 1364, hvor Bønnet hovedgård ejes af væbner Peter Lang. I 1500 ejes Bønnet af Oluf Holgersen Ulfstand, der var lensherre på Nykøbing Slot. Han opfører det hus, hvis ruiner ses på voldstedet. Ved sin opførelse mindede bygningen om Glimmingehus Slot i Sydsverige: et stort stenhus, der i sig selv er en fæstning. Huset havde således ingen ringmur, blot en voldgrav og en enkelt vold.

 

I 1585 overtager kongen slottet, og omkring 1596 bliver slottet en del af enkedronning Sophies ejendom. Det fortælles, at Christian IV overnattede på Bønnet slot når han besøgte sin mor, der boede på Nykøbing Slot. Under Christian V bliver slottet anvendt som jagtslot. Under svenskekrigen i 1658-60 plyndres slottet. Omkring 1700 er slottet gået i forfald, og man begynder at anvende stenene til andet byggeri.

 

Bønnet slot er muligt at besøge. Der er gode infotavler og parkeringsplads.