Borg, magt og landskab

Ålholm ved Nysted

Ålholm ved Nysted er Lolland-Falsters bedst bevarede middelalderborg.

 

Lolland og Falster er de områder i Danmark, som er tættest pakket med borge og voldsteder fra middelalderen. Der er kendskab til flere end 55 voldsteder, hvoraf flere har nuværende herregårde som efterfølgere. Blandt årsagerne til dette er øernes gode, fede jorde, samt nærheden til Østersøen. At Lolland-Falster var grænseland betød samhandel med de tyske områder, men også indvandring og uroligheder. Særligt det sidste kan have været årsagen til, at mange befæstede deres bolig - måske i forbindelse med, at kongen ville beskytte landets grænser.

 

Borgbyggeriet afhang af landets interne forhold. Der blev opført mange private borge og befæstede anlæg i urolige perioder, hvor kongemagten stod svagt. I perioder med ro og stabilitet, hvor kongemagten var stærk, ses til gengæld mange kongelige byggerier - gerne ved grænser og andre strategiske steder, hvor den interne fred bedst kunne sikrest. At befæste sin bolig var dog ikke kun en militær foranstaltning. Det var i høj grad et socialt anliggende, idet befæstningen skabte en psykisk og fysisk grænse mellem områderne inden og uden for voldene. En borg var et mikrokosmos, en verden og et samfund, som var delvist afskåret fra den omkringliggende verden.

 

I 1448 fik de lollandske herremænd særlige beføjelser (Lollands vilkår), der ikke gjaldt i resten af landet. Loven gav bestemmelser over en række landboforhold, men sikrede først og fremmest herremændenes rettigheder over for bønderne. Loven viser, at området havde en speciel interesse for konge og herremænd.

 

I Danmark er de fleste middelalderlige borganlæg ikke længere bevaret. Mange er ombygget til herregårde, revet ned eller henligger som ruiner og jordvolde i landskabet. Gennem de skriftlige kilder kender vi de kongelige borge, men de fleste voldsteder er i dag anonyme. De har tilhørt private herremænd, hvis liv og levned ikke er bevaret i de skriftlige kilder. Disse steder kan fortælle om hvordan lavadelen levede i middelalderen. Historierne kan dog kun afdækkes gennem arkæologiske undersøgelser.

 

Hvad er en borg?

En borg er én eller flere bygninger omgivet og afgrænset af grave, volde, palisader og mure eller en kombination af disse. Adgangen til borgen er dermed begrænset og kontrolleret. Borgen fungerer derudover som et økonomisk, administrativt og symbolsk magtcentrum. De er militære anlæg, bygget til at modstå belejringer og angreb. De var fysiske manifestationer af magt og status, men også boliger og landbrug. Samspillet mellem borg og landskab, den bevidste udnyttelse af landskabet til at manifestere status, er et vigtigt forskningsområde i dansk borgforskning.

Et designet landskab
Refshaleborg
Vesterborg
Grimstrup
Eriksvolde
Gammelholm
Bønnet Voldsted