Østersøkeramik

Lerkar med ornamentering i kanten

 

For 1000 år siden krydsede vikingeskibe frem og tilbage over Østersøen og udvekslede varer, traditioner og befolkningsgrupper. Østersøen var dengang et politisk grænseområde og det sydlige Sjælland, havde en vigtig placering, som brohoved i Østersøen. Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland hørte her til det danske område, mens Fehmarn, Rügen og landet lige syd for Østersøen var vendisk i vikingetiden og den tidlige middelalder (ca. 700 e.kr. -1250 e.Kr).

 

Der findes i dag tydelige levn fra perioden, der var stærkt påvirket af mødet mellem den slaviske og skandinaviske kultur, som blev udvekslet på tværs af Østersøen, med vikingeskibene og deres passagerer som bindeled. Dette kommer særligt til udtryk i den udvikling, der sker indenfor keramikken i området. Mellem det 10.-12. århundrede bliver den lokale keramiktradition i de danske østersøegne helt fortrængt af den slavisk inspirerede østersøkeramik.

 

De arkæologiske institutioner i det daværende Storstrøms Amt iværksatte i 1999 et fælles amtsligt arkæologisk forsknings- og formidlingsprojekt, der kunne belyse identitet og integration i en kulturhistorisk kontekst med denne artikels forfatter som tovholder. I årene derefter udbyggedes projektet finansieret af Nationalmuseets daværende Marinarkæologiske Forskningscenter i Roskilde. Projektet foregik ikke mindst i et frugtbart samarbejde med Dr. Fred Ruchhöft fra GWZO Geisteswissenschaftliges Zentrum Ostmitteleuropas i Leipzig, der arbejdede med tilsvarende problemstillinger på Rügen. Arbejdet med den dengang planlagte publikation blev i oktober-november 2011 genoptaget af Museum Lolland-Falster. Ikke mindst Østersøkeramikken spiller en vigtig rolle i den planlagte monografi om Grænselinjer i et kystlandskab i vikingetid og tidlig middelalder.

 

Læs mere om perioden og de indbyrdes forhold på siden Venner og Fjender, der er udarbejdet mellem de arkæologiske institutioner i det gamle Storstrøms Amt.

Hvad er østersøkeramik?