Tirstedstenen

Tirstedstenen. Foto: Christian Bickel

Tirstedstenen. Foto: Christian Bickel

 

Mange runesten blev med i middelalderen genbrugt i de mange kirkebyggerier. Da man i 1200-tallet byggede Tirsted kirke på Lolland, blev den store runesten således indbygget i kirkegårdsmuren. Stenen måler ca. 255x140 cm. Omkring 1652 blev det besluttet, at stenen skulle fragtes til København - sammen med Bregningestenen, men de nåede dog kun til havnen i Nysted, hvor de ca. 140 år senere blev genfundet. I 1815 nåede de to sten dog til København, hvor de blev opstillet på Trinitatis Kirkeloft, hvor det Oldnordiske Museum (det senere Nationalmuseum) havde til huse. I 1867 blev de flyttet til Prinsen Palais, Nationalmuseet, hvor de endnu står.

 

Inskriptionen på stenen fortæller, at den er blevet rejst af Asråd og Hildvig over deres frænde Frede, der fandt døden i Svitjod (Sverige), da han var på togt.

 

Tirstedstenen er udstillet på Nationalmuseet.