Tillitsestenen

Tillitsestenen. Foto: Roberto Fortuna. Nationalmuseet.

Tillitsestenen. Foto: Roberto Fortuna. Nationalmuseet.

 

Tillitsestenen er fra omkring 1050, og hører til i gruppen af kristne runesten. Ligesom mange andre runesten blev stenen genbrugt i kirkebyggeri: ca. 1627 sad stenen i kirkegårdsmuren i Tillitse kirke, mens den efter 1750 sad som hjørnesten i våbenhuset. På stenen ses et stort kors og to indskriptioner.

 

Den første indskription fortæller, at Eskil Sulkesøn lod stenen rejse efter sig selv. Den fortsætter: "Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og Sankt Mikkel hjælpe hans sjæl."

 

Den anden indskription fortæller, at Toke ristede runerne efter sin stedmoder Tora, en velbyrdig kvinde. Om Toke og Tora har relation til Eskil Sulkesøn eller man blot har genbrugt stenen til endnu en indskription vides ikke.

 

Stenen står i dag frit på kirkegården ved Tillitse kirke.