Sædingestenen

Sædingestenen blev fundet i forbindelse med pløjning nær et gammelt vadested ved Sædinge på Lolland. På dette tidspunkt var stenen kløvet i ni dele, og spredt. Det varede derfor lidt tid før runerne blev opdaget. Stenen er stadig i en dårlig forfatning, og den øverste del mangler.

 

Inskriptionen fortæller, at stenen er rejst af storkvinden Thyra over hendes mand Krog, der - ifølge stenen - var den stærkeste af alle. På stenen kan man endvidere læse, at Krog blev dræbt i en strid mellem særsveerne (svenskerne) og syddanerne.

 

Stenen er udstillet ved Maribo Stiftsmuseum.